Målet med Digital Timelines-projektet är att producera och sprida en användarvänlig guide om hur du kan göra ett Personligt Digitalt Minne (PDM). PDM:et är en kombination av stillbilder, rörlig bild och ljud som tillsammans utgör en kortfilm. Guiden kommer vara gratis att använda och finns som en enkel och nedladdningsbar instruktionsfilm. Att göra själva filmen/PDM:et kommer vara i stort sett kostnadsfritt. Syftet med PDM:et är att hjälpa personer med minnesförlust genom att sätta igång minnen för att skapa en positiv reaktion, samt skapa en diskussion kring minnet. Ett PDM är alltså personligt och all information är knuten till individen.

Ett PDM skiljer sig från andra ICT-baserade “memory triggers” då allt material som PDM:et utgörs av kommer prövas och testas för att säkerställa att reaktionen blir positiv, innan PDM:et sätts ihop och visas för individen.

Personen med minnesförlust, deras familj, och professionella vårdare kommer alla ha en roll i att hitta rätt material som kommer utgöra ett PDM.

Ett PDM kan vara en kombination av stillbilder, rörlig bild, och ljud. På grund av att alla människor är olika kommer varje PDM vara unikt informations- och innehållsmässigt, och vi kommer även erbjuda en samling PDM för personer att titta på och få inspiration till att göra egna PDM. Projektet, som pågår mellan september 2014 till augusti 2016, är delvis EU-finansierat, och involverar sex organisationer från fem olika land i Europa. Om du tycker att projektet verkar intressent och vill vara involverad, eller kanske prova att göra ett PDM, kan du höra av dig på kontakt-sidan